ZAKRES USŁUG

ZAKRES CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH

 • Organizacja i nadzór nad obsługą obiektu.
 • Organizacja i nadzór pracy ochrony obiektu, systemów alarmowych oraz zabezpieczenia ppoż.
 • Prowadzenie zbioru dokumentacji eksploatacyjnej obiektu.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 • Opracowanie instrukcji i harmonogramów obsługi obiektu.
 • Prowadzenie zbioru procedur techniczno-eksploatacyjnych i administracyjnych.
 • Raportowanie obsługi administracyjnej, technicznej i eksploatacyjnej.
 • Organizowanie remontów i napraw obiektu zgodnie z programem określonym przez Klienta.
 • Nadzór nad pracą obsługi obiektu, ekip remontowych, ekip usługowych oraz serwisów specjalistycznych.
 • Udział w odbiorach robót wykonywanych na terenie obiektu.
 • Wykonywanie sprawozdawczości eksploatacyjnej.
 • Wykonywanie lub organizacja wykonywania odrębnych indywidualnych zleceń użytkowników i właściciela obiektu.
 • Wykonywanie rocznych i pięcioletnich kontroli budynku bez wykonywania badań.
 • Składanie wniosków oraz określenie programów napraw i remontów stosownie do potrzeb technicznych oraz inwentaryzacji dokonywanych w toku prowadzonych kontroli okresowych i przeglądów obiektu.
 • Niezwłoczna organizacja działań w przypadku wystąpienia żywiołowych zjawisk atmosferycznych, awarii itp.

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów i przychodów.
 • Rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych
  z nieruchomością.
 • Windykacja należności.
 • Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów Klienta.
 • Udzielanie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących rozliczeń wszystkich kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Numer licencji zarządcy nieruchomości: 11655.
 • Miesięczna stawka za usługę administrowania nieruchomością wynosi 0,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Nie pobieramy dodatkowego wynagrodzenia
  z tytułu przejęcia od inwestora/administratora dokumentacji technicznej oraz jej weryfikacji ze stanem faktycznym.
 • Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC na sumę gwarancyjną 100 000 euro.
 • Nasz dział księgowości pracuje na programie Weles 3.

Mam nadzieję, że przedstawiony zakres usług zachęci Państwa do zadania szczegółowych pytań. Proszę pamiętać, że każda nieruchomość ma swoją specyfikę, dlatego gotowi jesteśmy spotkać się z Państwem w celu bliższego poznania nieruchomości oraz przedstawienia bardziej szczegółowej oferty.

Zapraszamy do kontaktu!